Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE:

 1.W chwili przyjmowania przesyłki w przypadku zauważenia znamion uszkodzenia tj. uszkodzenia kartonu lub jego przemoczenia, prosimy otworzyć ją w obecności kuriera, po uprzednim podpisaniu dokumentu potwierdzającego doręczenie.

2. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego (podczas transportu) należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkodowy, gdy wpłynęło to na uszkodzenie towaru. Równocześnie prosimy o wysłanie w ciągu 2 dni e-maila bezpośrednio na adres: anka.koronowo@onet.pl z informacją o zaistniałej sytuacji i opisem reklamacji oraz załączonym zeskanownym protokółem szkodowym wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej o max 200Kb.  Protokół szkodowy można sporządzić z kurierem maksymalnie do 3 dni od daty doręczenia przesyłki.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA
JEŻELI TOWAR JEST USZKODZONY PROSZĘ PRZYPILNOWAĆ ŻEBY PROTOKÓŁ SZKODY ZOSTAŁ WYPEŁNIONY ZGODNIE Z ZAWARTOŚCIĄ WYPEŁNIACZY ORAZ INFORMACJAMI OSTRZEGAWCZYMI. BARDZO WAŻNE TEŻ JEST BY GODZINA SPISANIA PROTOKOŁU SZKODY BYŁA IDENTYCZNA Z GODZ. DOSTARCZENIA PACZKI PONIEWAŻ W PRZECIWNYM RAZIE FIRMA KURIERSKA NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA.

3. Jeżeli otrzymany przez Kupującego towar jest niezgodny z umową  lub ma  ukryte wady należy nas niezwłocznie o tym zawiadomić wysyłając e-mail na adres: anka.koronowo@onet.pl z dokładnym opisem niezgodności/wady. Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić zaistniałe problemy.


4. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się jego wady ukryte  (po otwarciu opakowania, w trakcie malowania lub używania akcesorii) to w porozumieniu ze sprzedającym należy niezwłocznie odesłać towar na adres sklepu, z dopiskiem „REKLAMACJA”wraz z dołączoną fakturą. Opisując dokładnie przyczyny/e reklamacji.

5. Koszty związane z odesłaniem i zakupem towaru reklamowanego sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji, tj. w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji, w przypadku oddania towaru do producenta celem jego sprawdzenia po 30 dniach. Jeżeli po sprawdzeniu przez Sprzedającego lub i producenta reklamowany towar nie ma opisanych wad, reklamacja zostanie nieprzyjęta a koszt przesyłki w jedną i drugą stronę pokrywa kupujący wraz z naruszonym towarem w trakcie np. malowania. 


6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez kupujacego za pobraniem.


7.W razie pozytywnego  rozpatrzenia reklamacji:
-towar uszkodzony zostanie wymieniony na towar nowy (pełnowartościowy),
-jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 

ZWROTY:

 

1.Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.

2.  W przypadku zwrotu towaru koszty przesyłki w jedą i drugą stronę pokrywa konsument (kupujący). 

3. Zwrotowi nie podlega towar sprowadzony pod klienta, chodzi przede wszystkim o farby specjalistyczne i w dużych opakowaniach oraz towar uzyskany z mieszalnika farb i tynków.

4.Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.

5.Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy:

   86-010 Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 4/ Sienkiewicza 2 

6.Pieniądze wpłacone za towar pomiejszone o koszty przesyłki (do i z powrotem) zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.